Komisja Inicjatyw Młodych Adwokatów

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia pozycji obywatela w wymiarze sprawiedliwości

Szanowni Państwo
w załączeniu uprzejmie publikujemy „Petycję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia pozycji obywatela w wymiarze sprawiedliwości” z prośbą o rozpowszechnienie jej treści, podpisanie oraz zachęcenie Państwa Kolegów i Koleżanek – adwokatów, radców prawnych, aplikantów i innych osób do jej podpisania. Celem akcji jest podniesienie w debacie publicznej problemów, z którymi borykają się na co dzień adwokaci, radcy prawni i aplikanci oraz przedstawienie ich z perspektywy klienta.
Petycja dotyczy:
  1. konsolidacji wszystkich rodzajów pomocy prawnej zapewnianej lub planowanej do wprowadzenia przez państwo w ramach Korpusu Obrońców Publicznych utworzonego na wzór Public Defenders’ Office w USA. Korpus prowadzony byłby przez dziekanów izb adwokackich i radcowskich, zaś adwokaci dobrowolnie świadczyliby pomoc prawną na zasadzie miesięcznego ryczałtu (wedle wyboru w pełnym lub niepełnym wymiarze);
  2. wprowadzenia zasady zwrotu stronie wygrywającej sprawę kosztów wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego z wyboru w razie wygrania sprawy w wysokości określonej umową prawnika z klientem, przy założeniu ustanowienia limitu wynagrodzenia w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS dla roku poprzedniego za każdą rozpoczętą i udokumentowaną godzinę pracy adwokata;
  3. wprowadzenia uprawnienia do skorzystania z pełnomocnika wyznaczanego z urzędu w postępowaniu podatkowym i w trakcie kontroli skarbowej;
  4. wprowadzenia wyraźnych zapisów, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki osobowe mają prawo do ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na takich samych zasadach jak osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

 

Ufamy, że przedstawione postulaty będą przez Państwa poparte oraz gorąco prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją.

Koordynatorem akcji jest adw. Michał Szpakowski, do którego można kierować wszelkie pytania na adres petycja.ows@gmail.com. Wersję PDF petycji można pobrać tutaj, zaś podpisać petycję online można tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>